ዝላ ዘረባ

Posted
Comments None

ዘረባ ካብ ጐረቤት ንጐረቤት ተሰገረ
ካብ መሓዛ ናብ መሓዛ ተበረረ
ካብ ጓና ናብ ሓመኛ ሰጊሩ ብዕላል ተመቀረ
ብተፈላለዩ ቛንቛታት ተሓንኪሩ ተተቐየረ
ዳኛ ሲኢኑ ኣብ ዓዲ ተዓንደረ
ሓቂ ተቐቢሩ ሕሜት ተዓመረ
ብተፈላለየ መልሓስ ተተሓንከረ
ሞጎት ሃሲሱ በለካ ተኸበረ
ጽልኢ እምበር ፍቕሪ ነይተረረ።

Author

Comments

Commenting is closed for this article.

← Older Newer →